Lykketall

I Norge hvor stort sett alle spiller lotto har de fleste et lykketall. Hvordan de har fått lykketallet eller lykketallene kan variere. Noen har sin egen fødselsdato, noen andre viktige personers fødselsdato, tall de har hatt flaks med tidligere, og listen er nesten uendelig.

Lykketall i Asia

Lykketall er veldig vanlig i Asia. Her har det faktisk gått så langt at det å få et bilnummerskilt med dårlige tall kan føre til at man nesten blir utstøtt fra samfunnet. Det er kanskje ikke så rart, dersom nummerskiltet signaliserer fare på en bil. I kantonesisk språk er det mange tall som har lik lyd som ord når man uttaler dem. Disse ordene kan ofte bety noe helt annet enn hva tallet betyr, men det er nok til at tallet blir assosiert med ordet. Veldig mange lykketall kommer også fra denne gamle asiatiske tradisjonen.

Fødselsdato

Det er ganske logisk at sin egen fødselsdato er en lykkedag, og derfor også kanskje det viktigste lykketallet. Det er også ganske vanlig å velge datoen til fødselsdatoen til noen man er glad i som lykke tall. Det er mange som leverer inn lottokuponger hvor man har krysset av tallene som er fødselsdatoer for person man for eksempel er i familie med.

Lykketall i Viking Lotto

Dersom du har spilt Viking Lotto eller lotto på nettet vet du at det er viktig å holde styr på lykketallene. Lykketall er selvsagt spesielt viktig i Viking Lotto. I dette spillet kan nemlig gjøre at du vinner lykketallpotten. Lykke tall blir også brukt i noen andre typer Lotto.

Merkedager

Det er ikke bare fødselsdager som kan være lykke tall. Andre viktige dager kan også være noen gode lykketall. For eksempel datoen du traff kjæresten på, eller giftet deg på. Andre viktige datoer som kan være lykketall er dagen du fikk drømmejobben, eller kanskje tok siste eksamen på skolen.

Amuletter med lykketall

Det er mange som velger å ha lykkeamuletter formet som tall, men det mest vanlige er kanskje å ha amuletter som har gravert viktige tall inn.